Strand skole med flerbrukshall, Osen

Strand skole med flerbrukshall, Osen