Om Steinar Uddu, Sivilarkitekt MNAL

Om Steinar Uddu, Sivilarkitekt MNAL

bildeavsteinaruddutilomossKontoret ble etablert i Rissa i 1982, for å være tilstede og tilby arkitekttjenester i lokalsamfunnet, det vil si «Fosenregionen». Det er utført en rekke prosjekter i alle Fosenkommunene, i Trondheim og på Innherred: for private, næringsliv og offentlige byggherrer.

Gjennomgående holdning har vært optimal ressursbruk i prosjektene, med god tomteutnyttelse og å bidra til å ivareta tiltakshavers økonomiske forutsetninger. Pr dags dato har kontoret tegnet ca. 60 frittliggende eneboliger, en rekke sammensatte boliganlegg/eldreboliger/omsorgsboliger, fritidsboliger, kontor/forretningsbygg (banker, dagligvareforretninger), skolebygg, helsebygg, idretts- og svømmehall, nybygg og tilbygg/påbygg/ombygging, samt utarbeidet en rekke reguleringsplaner.

Jin Melhus Pettersen har vært ansvarlig for de fleste 3D-modelleringene.
Disse er utført med vårt tegneverktøy Vector Works.

Sivilarkitekt Steinar Uddu er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund  og Arkitektbedriftene (tidligere Norges Praktiserende Arkitekter).

lNorske-arkitekters-landsforbundlogo-arkitektbedriftene