Boliganlegg Kolletveit, Sotra

Boliganlegg Kolletveit, Sotra