Kløvertunet BL.

Kløvertunet BL.

Nytt prosjekt som er lagt til medio november 13 ; Kløvertunet BL.

Dette er eldreboliger for Rissa Sanitetsforening.

Prosjektet inneholder 14 leiligheter og felles oppholdsrom.